Tibeto-Burman (Nepal)) – Kashubian – Ilocano –

Proto-Japanese – Ossetian – Fijian – Dit wordt temeer duidelijk door het feit dat veel Quechua-sprekers in het Spaans moeite hebben met het uitspreken van de 'o' en de 'e' en daar vaak over worden uitgelachen.

The last name Quechua is mostly found in The Americas, where 94 percent of Quechua live; 89 … Frisian – Chinchillas are from South America so I thought it would be awesome for them to have Quechua names. Cantonese, Estonian – This is a Swadesh list of words in Quechua, compared with that of English. In de Ethnologue zijn ook de varianten van de Colombiaanse taal Inga opgenomen onder "Quechuan" (in de groep Quechua II B). Proto-Mayan – Het percentage moedertaalsprekers van het Quechua bekeken op de totale bevolking van de Centrale Andes is in de loop der tijd echter sterk afgenomen. Ten tijde van de Inca-overheersing werd onder de Quechua-sprekers inka simi gebruikt als aanduiding voor de taal van de Inca's, maar van deze 'geheime taal' van de hogere Incaklasse weet men nog steeds niet of het Puquina was of een Aymara-variant of een hoge variant van het Quechua zelf. ATAHUALPA m Native American, Quechua Means "hen of fortune", from Quechua ataw meaning "lucky, fortunate" and wallpa meaning "hen". Marathi 

Proto-Italic – Some names use Hispanicized spelling, some use traditional Quechua spelling. Siouan and Pawnee – Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. A subreddit dedicated to the various iterations of Dungeons & Dragons, from its First Edition roots to its Fifth Edition future. De aanhangers van het drieklinkeralfabet ('tri‑vocalistas') zijn vooral te vinden onder linguïsten en overheden en in de groeiende groep jonge mensen die dit systeem op school hebben geleerd. De grote mate van verspreiding van Quechua-varianten over het Andes-gebied wordt vaak toegeschreven aan de Inca's, maar de verschillen tussen de varianten brengen linguïsten tot de conclusie dat de taal al lang voor de relatief late en korte Incaperiode een groot verspreidingsgebied heeft gehad. Formosan – Megleno-Romanian – Lojban – I’m very happy we picked a name that will remind our daughter of her heritage as well as the great history and culture of Peru. Scottish Gaelic –

Korean 

Hieronder een overzicht van de taalcodes die in verschillende coderingssystemen gebruikt worden voor Quechua(-achtigen).

Dalmatian – Pama-Nyungan – Pages in category "Quechuan-language surnames" The following 11 pages are in this category, out of 11 total.

Nynorsk) – A Rogue's Load Out [Art] (Dollar And Wolfe 176) Art. Turkish – Romanian – Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste aanzetten om het Quechua te schrijven gebaseerd waren op Spaanse schrijfwijzen voor klankbeelden, die objectief beschouwd verre van ideaal aansloten op de echte klanken en eenvoud van de taal. Dutch  4,5 miljoen), Ecuador (ca. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. Proto-Basque – He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms.

(Old Portuguese) – Like in Spanish, most Quechuans have 2 surnames, one from each of their parents. Give a second life to your polar fleece and transform it into a … Indonesian – De tekst is beschikbaar onder de licentie. In het Quechua gaat dan bijvoorbeeld een 'u' achter een 'q' iets meer in de richting van een 'o' klank dan achter een 'k'. Somali – Swedish – Tegenwoordig wordt echter aangenomen dat de talen wel degelijk van verschillende oorsprong zijn en dat de overeenkomsten eerder het gevolg zijn van eeuwenlang intensief contact tussen de sprekers van beide talen. Their names are Chaska, Kiyari, and Taruka (meaning “doe”). (Old, Hittite – They are a tribal Amazonian people. Im thinking of Illary, i really like it. In all spellings: LL is 'y' Ñ is 'ny' Q is an aspirated 'k' Names. This list may not reflect recent changes (). Temiar – She definitely “looks like an” Illari and even though it’s hard for Australians as people who don’t know her pronounce it ILARI and we pronounce it IYARI, people who know her say it right and it means a lot to us. Buginese –

Jizhao - Any assistance would be greatly appreciated! Min Nan,

Tahitian – Basque – Polish –

In de drieklinkervariant worden alleen de klinkers 'a', 'i' en 'u' gebruikt, in de vijfklinkervariant ook de 'e' en de 'o'. Tibeto-Burman, (Raji-Raute, Tocharian B – Proto-Balto-Slavic – Greek Thanks!! We named our baby girl (now 16 months old), Illari, which as per a friend of mine, who is a Quechua teacher in Cusco, said that meant Light of Dawn or something similar, as it’s hard to tell the real meaning. Norwegian: